ORGANIZATORZY

ORGANIZATORZY

AKADEMICKI KLUB ŻEGLARSKI AGH – zrzesza studentów, absolwentów, pracowników oraz sympatyków Akademii Górniczo-Hutniczej, których łączy pasja do żeglarstwa i sportów wodnych. Klub od 2009 r. promuje aktywne spędzanie wolnego czasu, organizując szkolenia żeglarskie, regatowe, rejsy śródlądowe i morskie oraz szeroko pojętą aktywność związaną z wodą i kulturą żeglarską. AKŻ jako organizacja uczelniana łączy studentów wszystkich wydziałów zainteresowanych żeglarstwem zarówno od strony praktycznej jak i teoretycznej. W szeregi klubu trafili ludzie z apetytem na przygodę, szukający wyzwań, pragnący doświadczyć życia na fali.

Jako klub żeglarski nie wyobrażamy sobie życia bez pływania. W ciągu roku organizujemy kilka rejsów, które już na stałe wpisały się w Nasz żeglarski kalendarz: BEAN, Wielki Rejs Mazurski, Studencka Majówka nad Soliną, Winter Sail Expedition, Navigare Necesse Est.

Tradycją Akademickiego Klubu Żeglarskiego AGH są cotygodniowe spotkania klubowe, które odbywają się w każdą środę o godzinie 20:00 w siedzibie klubu przy ul. Reymonta 21a. Zebrania te są doskonałą okazją do integracji jego członków i dają możliwość prowadzenia spraw organizacyjnych Klubu na bieżąco. W trakcie spotkań odbywają się prezentacje oraz slajdowiska z cyklu „Nie samą szantą żyje żeglarz”, które pokazują dokonania Naszych klubowiczów. Prowadzone są również wykłady pozwalające poszerzyć wiedzę żeglarską.

Poza zajęciami związanymi bezpośrednio z rozwijaniem naszej wspólnej pasji, na zebraniach wykorzystujemy czas na dobrą zabawę i integrację. Spotkaniom zawsze towarzyszą dźwięki gitary (a często także innych instrumentów) i szantowanie. W ramach spotkań klubowych organizujemy również spotkania tematyczne m.in. wróżby andrzejkowe, Mikołajki, Wigilia Klubowa, wieczór gier, spotkanie przedwielkanocne, wspólne witanie Wiosny, Juwenalia z AKŻ i wiele innych.

Więcej o naszej działalności znajdziecie na stronie www.keja.agh.edu.pl

 


STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE – afiliowane przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie jest stowarzyszeniem, którego głównym celem działania jest wspieranie studenckiego ruchu naukowego. Jest organizacją społeczną i dobrowolną zrzeszającą studentów, absolwentów i pracowników wyższych uczelni związanych ze studenckimi kołami naukowym.

Podejmowane przez Studenckie Towarzystwo Naukowe działania mają na celu: rozwój studenckiego ruchu naukowego, integrację środowiska i zapewnienie ciągłości kontaktów absolwentów z aktualnie pracującymi w kołach naukowych studentami i pracownikami naukowymi, realizację zadań sprzyjających ugruntowaniu pozycji AGH jako wiodącej uczelni.

STN jest inicjatorem i realizatorem, a także współorganizatorem wielu zadań m.in. konkurs na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”, seminaria Studenckiego Ruchu Naukowego, „Forum Kół Naukowych – spotkania z nauką i sztuką”, działalność wydawnicza, działalność promocyjna i integracyjna, działalność kronikarska.

Więcej informacji o stowarzyszeniu znaleźć można na stronie www.stn.agh.edu.pl


STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE AGH – stanowią integralny element systemu nauczania i kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej, proponowany studentom najzdolniejszym i zainteresowanym pogłębianiem wiedzy oraz rozwijaniem twórczych inspiracji naukowych. Koła naukowe stwarzając możliwość poszerzania wiedzy i umiejętności pod kierunkiem aktywnych zawodowo naukowców stanowią formę rzeczywistej realizacji, pożądanego w obecnych warunkach, modelu mistrza i ucznia.

Koła naukowe to równocześnie wyzwanie dla aktywistów, zainteresowanych sprawdzeniem teorii w praktyce, chcących zmienić oblicze swego wydziału czy uczelni, zrealizować autorski projekt lub wprowadzić w życie nowe pomysły. Koła naukowe realizują różnorodne i zróżnicowane tematycznie formy działalności pod kierunkiem opiekunów naukowych i pełnomocników Rektora, powołanych dla koordynacji pracy kół naukowych w tradycyjnie wyodrębnianych pionach uczelni – górniczym i hutniczym. Obecnie w AGH działa łącznie ponad 120 studenckich kół naukowych.

Więcej informacji o Studenckich Kołach Naukowych AGH znaleźć można na stronie www.kolanaukowe.agh.edu.pl